Ove Korsgaard

Søndag den 6. november

Kulturhuset FREM

  

Ove Korsgaard:

Kulturel identitet i land og by – Hvem er vi?

Middelklassen i provinsen har aldrig haft det bedre end i dag, siger tidligere professor og højskoleforstander Ove Korsgaard. Alligevel er der opstået en kløft imellem periferi og centrum, som kan udnyttes politisk. Hvad det skyldes, har Korsgaard flere bud på.


Ove Korsgaard har boet i Jylland, på Fyn, på Midtsjælland og bor i dag i Køge, og selv om der er forskelle fra egn til egn, ser han grundlæggende ikke Danmark som splittet. Kom og hør en erfaren og forstandig mands bud på hvorfor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ove Korsgaard (f. 1942) gik ud af skolen efter 7. klasse. Han tjente på landet, gik på landbrugsskole og højskole, uddannede sig til lærer og blev i 1970 ansat på Gerlev Idrætshøjskole. Her var han forstander fra 1974 indtil han i 1991 blev han forstander på Den frie Lærerskole i Ollerup.


Efter to år i Ollerup blev Korsgaard seniorforsker ved Nordens Folkelige Akademi i Göteborg, Sverige. Han blev i 1996 ekstern lektor på Kulturstudier, Odense Universitet og samtidig lektor ved Forskningscenter for Voksenuddannelse, Danmarks Lærerhøjskole. Ph.d. i 1997, dr. pæd. 2004 og i 2008 udnævnt til professor i pædagogik på DPU.


Korsgaard var med i regeringens udvalg til Demokratikanon, der blev offentliggjort i 2008. Han har udgivet en lang række artikler og bøger, senest den meget roste ”Kropskultur – Idræt, religion og askese fra oldtid til nutid.”