GENERALFORSAMLING 2024


Søndag d. 7. april kl. 14.00


GENERALFORSAMLING I kulturhuset FREM, Brænderigænget 10 i Svaneke samt

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i forlængelse af generalforsamlingen.


Bemærk at der i indkaldelsen til ordinær generalforsamling punkt 9 står, at ”kun medlemmer, der allerede har betalt kontingent for 2023 har stemmeret” og

at ”Der kan ikke optages nye medlemmer før generalforsamlingen”.

 

Af hensyn til det praktiske beder vi om forhåndstilmelding hos kassereren gudny.nielsen@gmail.com tlf. 81 85 88 77 senest onsdag d. 26. marts.

 

Umiddelbart efter generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling er foreningen vært ved et lille glas, og derefter er der udlodning af kunst m.m. Bemærk at en tredjedel af kunstværkerne som sædvanlig udloddes over medlemslisten, så det er muligt at vinde, selv om man ikke kan være til stede.